Regulamin Sklepu

§ 1. Warunki ogólne

1. Tkaniny-meblowe.pl prowadzi sprzedaż detaliczna tkaninn oraz akcesoriów tapicerskich. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza adresowego zamówienia i automatyczne przesłanie do nas.

2. Zamówienia można składać przez całą dobę.

3. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 - 7 dni roboczych. W niektórych przypadkach na tkaniny z fargotexu termin ten może wynosić do 14 dni.

4. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży.

5. W przypadku większych zamówień zastrzegamy sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach, przy czym opłata za przesyłkę zostanie pobrana tylko raz. Klient może dokonać zakupów dowolnej ilosci produktów. Opłata za dostwę wyszczególniona jest w dziale Wysyłka.

6. Ceny towarów znajdujących się w naszym sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

7. Uwzględniamy reklamacje z tytułu rękojmi wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru. Mogą występować niewielkie róznice w odcieniach tkanin na zdjęciach. Spowodowane jest to specyfikacją tkaniny oraz tym że w przypadku niektórych materiałów ze wzgledu na ich strukture nie da się wykonać poprawnego zdjęcia. Różnice w odcieniach moga też występować pomiędzy różnymi partiami tych samych materiałów. Jedynym miarodajnym wskaźnikiem barwy tkaniny jest tylko i wyłącznie oryginalny / fizyczny wzornik tkanin.

8. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu paczki będą rozpatrywane po uprzednim kontakcie z Nami.

9. Nasz sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą klienci naszego sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia.

10. Na życzenie klienta po realizacji zamówienia możemy wykasować jego dane z bazy.

11. Zastrzegamy sobie prawo zmiany naszej polityki prywatności bez uprzedzenia.

12. Zamówienia które z powodu braku płatności przekroczyly termin 5 dni beda automatycznie usuwane. Aby otrzymac towary zamowione w usunietym zamówieniu bedzie wymagane jego ponowienie. W takim przypadku termin realizacji zaczyna biec od nowa.

13. Klienci którzy zapisali się do opcji " Newsletter" wyrażają tym samym zgodę na otrzymywanie wiadomości oraz materiałów reklamowych od naszej firmy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

14. Ceny promocyjne nie łączą sie wraz z pozostałymi promocjami.

15. Rabaty udzielane są jedynie przy płatności gotówka lub przelewem tradycyjnym.

16. Zgodnie z Ustawą nr 2011/83/UE z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni (wyjątkiem są tkaniny ucięte na wymiar) od daty odebrania przesyłki. Zgodnie z ustawą firma Tkaniny-meblowe.pl zobowiązana jest do zwrotu wartości zamówienia w ciągu 14 dni od momentu otrzymania od klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna / sprzedaży. Wzór oświadczenia dostępny jest tutaj.
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

17. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

18. Firma Pawertmeble.pl zobowiązuje się do kompleksowej realizacji zamówienia złożonego przez Klienta zgodnie z regulaminem sklepu i terminem realizacji zamówienia określonym przy zamawianym produkcie oraz dostarczenia produktu wolnego od wad chyba że wady te są wyszczególnione w opisie produktu.

19. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

§ 2. Reklamacje

1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sprzedaz@tkaniny-meblowe.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce ?Rozstrzyganie sporów konsumenckich?.

§ 3. Wyprzedaże / Promocje

1. Ceny promocyjne obowiązują do wyczerpania stanów magazynowych. Ilość produktów w promocji jest ograniczona. Prosimy potwierdzac dostępną ilość. W przypadku braku potwierdzenia wysylamy dostępną ilość a ewentualna różnica w cenie jest zwracana.
§ 4. Warunki zakupu towarów w systemie ratalnym.

1. Zakup towarów w systemie ratalnym

Pawertmeble.pl umożliwia swoim Klientom zakup towarów w systemie ratalnym. Kredytu udziela Alior Bank lub mBank (opcja do wyboru przez klienta) na zasadach określonych w regulaminie banku. Stawki oprocentowania i prowizji dostepne są w załączniku do umowy a także na stronach internetowych banku. Procedura zakupów w systemie ratalnym jest w pełni automatyczna i dokładnie opisana w dziale Jak kupować na raty ?. Obsluga sprzedaży ratalnej prowadzona jest poprzez serwis Dotpay S.A.

2. Prawo do odstąpienia od umowy

Ustawa o kredycie konsumenckim gwarantuje konsumentowi prawo do pisemnego odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od jej podpisania.

3. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W przypadku, gdy kredytobiorca chciałby skorzystać z przysługującego mu prawa, musi złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać niezwłocznie zwrotu wypłaconego kredytu wraz z odsetkami, nie później niż w terminie 30 dni od dostarczenia kredytodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dla zachowania 14 dniowego terminu jest wystarczające wysłanie pisemnego oświadczenia przed jej upływem.

4. Koszty związane z odstąpieniem od umowy

W związku z odstąpieniem od umowy o kredyt konsumencki, kredytobiorca nie ponosi żadnych kosztów, za wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty kredytu. Za dzień spłaty kredytu uważa się dzień, w którym zostały przez konsumenta przekazane kredytodawcy środki pieniężne.

5. Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorcy a odstąpienie od umowy o kredy konsumencki

Jeżeli umowa o kredyt wiązany (np. kredyt ratalny) została zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od jej zawarcia. Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli konsument przed jego upływem złoży pod wskazany przez kredytodawcę lub pośrednika kredytowego adres oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Przed zawarciem umowy poza lokalem przedsiębiorcy konsument powinien być poinformowany na piśmie o możliwości odstąpienia od umowy, otrzymać wzór oświadczenia o odstąpieniu, a także potwierdzenie zawarcia umowy, stwierdzające jej datę i rodzaj oraz przedmiot świadczenia i cenę. Jeżeli konsument skorzystał z przyznanego mu prawa do odstąpienia od umowy na nabycie określonego towaru lub usługi, to odstąpienie konsumenta od tej umowy jest skuteczne także wobec umowy o kredyt wiązany. W przypadku wydania zakupionego towaru konsument zobowiązany jest do jego zwrócenia, zaś sprzedawca do niezwłocznego oddania pieniędzy konsumentowi (w terminie nieprzekraczającym 14 dni).Nasz sklep nigdy NIE udostępniał i NIE będzie w przyszłości udostępniał danych osobowych swoich klientów do celów INNYCH niż związanych z realizacją zamówienia

Tkaniny-meblowe.pl (konsultant) Napisz do nas... Wyślij